Conducerea ULIM a încheiat patru acorduri de parteneriat cu universita?i renumite din Coreea

O delegatie a conducerii ULIM, în frunte cu rectorul Andrei Galben, însotit de vicerectorii Viorelia Moldovan-Batrânac ?i Igor Munteanu, Han Ho Jin, directorul Centrului de Cultura ?i Limb? Coreean? ”Se Jong” si Valeriu Can?er, pre?edintele Consiliului National pentru Acreditare ?i Atestare a vizitat o serie de ora?e ?i universit??i din Republica Coreea.

 

Scopul vizitei a fost impulsionarea cooper?rii în direc?ii de cercetare, inova?ie, schimburi academice cu universit??i de renume din Coreea. Rezultatele afl?rii în Coreea a profesorilor no?tri s-au materializat prin semnarea a patru acorduri de colaborare cu institu?ii universitare prestigioase de acolo – GIST,HanSeHannam ?i cea de art? digital?.

Sistemul universitar coreean, unul dintre cele mai performante din lume

Delega?ia a vizitat universit??ile YeonSe ?i HanSe din Seoul,Gimcheon, HannamGwangju ?i cea de art? digital? din Seoul. Delega?ia a admirat campusul interna?ional al Universit??iiYeonSe, familiarizându-se cu sistemul educa?ional din Coreea.

Conduc?torii ULIM au ajuns a doua zi la Universitatea Gimcheon, partener de mai mul?i ani, unde studiaz? ?apte studen?i de la noi. Delega?ii s-au informat în privin?a celor mai avansate realiz?ri din cercetarea medical?, serviciile turistice coreene etc. Într-o atmosfer? prietenoas?, conducerile universit??ilor au discutat planuri de cooperare de viitor, stabilind priorit??i de interes comun.

În ora?ul Daejeon, care g?zduie?te Universitatea Hannam, delega?ia ULIM a fost primit? c?lduros de pre?edintele acesteia, Hyung Tae Kim, vicepre?edintele Yong Hwan Kim,  reprezentan?i ai Departamentului Cooperare interna?ional? - profesorii Seungho Lee ?i Wonbae Kim. Acolo, p?r?ile au semnat un acord de cooperare ?i au vizitat Parcul Industrial Universitar DaeDeuk.

Deschidere maxim? din partea universit??ilor coreene

Urm?toarea destina?ie din program a fost Daejeon-ul de Vest, unde se afl? renumitul Institut de ?tiin?? ?i Tehnologie din Gwangju (GIST). Amintim c?, din luna noiembrie, ULIM are statut de observator în cadrul unui format de cooperare interna?ional? în tehnologii avansate ?i IT, condus de aceast? institu?ie universitar?.

Delega?ia noastr? a avut o întrevedere cu pre?edintele GIST, Seung Hyeon Moon, vicepre?edintele Woo Keun Song, al?i profesori ?i decani, cu care a fost semnat un acord de cooperare. Conducerea ULIM a luat cuno?tin?? de laboratoare moderne aleGwangju. De asemenea, s-a întâlnit cu profesori ?i studen?i din RM, care activeaz? acolo.

La Universitatea Digital? de Cultur? ?i Art?, reprezentan?ii ULIM ?i cei din Coreea au semnalat interesul de cooperare în cadrul programelor didactice, prin semnarea unui acord de cooperare ?i în?elegere. Conducerea ULIM a vizitat, de asemenea, Institutul Se Jong din Seoul, important în contextul promov?rii culturii ?i limbii coreene pe plan global.

Va fi deschis un institut Se Jong în RM, cu sediul, la ULIM

 Rectorul Andrei Galben a pledat în favorarea deschiderii unui institut Se Jong în RM, cu sediul la ULIM, eviden?iind realiz?rile deosebite ale profesorului Han Ho Jin, directorul Centrului de Limb? ?i Cultur? Coreean? din Chi?in?u. Pre?edintele Funda?ieiKing Sejong, Song Hyangkeun, a apreciat succesele institu?iei coreene, al?turi de eforturile ULIM. Domnia sa  promite atingerea acestui obiectiv, cât de curând posibil.

Cele patru acorduri de cooperare ?i parteneriat încheiate de ULIM cu universit??ile din Coreea reprezint? o dovad? clar? a oportunit??ii ?i utilit??ii vizitei efectuate. Bunele rela?ii cu centrele universitare din Asia promit corpului profesoral de la ULIM proiecte de cercetare, schimburi academice ?i multe alte perspective, în vederea moderniz?rii programelor de studii, sus?ine conducerea universit??ii noastre.

Serviciul de Marketing ?i Comunicare, ULIM


Trending

Latest Posts

Tags

Photostream

Newsletter

Subscribe to our newsletter for good news, sent out every month.